Konečne som doštudoval

po 6 rokoch štúdia (opakoval som 5. ročník, pretože som brigádoval popri škole a opakoval viaceré náročné predmety zo 4. ročníka a nestihol som napísať diplomovku) som konečne absolvent inžinierskeho štúdia Fakulty riadenia a Informatiky. Veľmi sa z toho teším, že sa už viac nemusím stresovať štúdiom a môžem sa stresovať niečím iným 🙂

Na konci 5. ročníka, keď som spravil všetky predmety, ktoré som opakoval, chcel som sa začať venovať diplomovke, ktorú som odložil a zašiel som za jedným učiteľom, ktorý ponúkal tému diplomovú prácu – Mobilnú aplikáciu na rozpoznávanie pracích symbolov pomocou umelej inteligencie. Dal mi nejaké rady, čo môžem vyskúšať a rozlúčili sme sa. Cez prázdniny som skúšal tvorbu Android aplikácii v Android Studiu a používanie knižnice OPEN-CV na rozpoznávanie obrazu. Nešlo mi to však tak ako som očakával.

Nakoniec som sa rozhodol, že skúsim inú tému. Vybral som si novú tému – Systém na vzdialené ovládanie termostatických hlavíc. Učiteľ mi požičal Raspberry PI a programoval som serverovú aplikáciu v ASP.NET Core a aplikáciu, ktorá bežala na Raspberry PI a komunikovala cez Z-Wave s termostatickými hlavicami na radiatoroch a umožňovala nastaviť teplotu v celej budove. Najprv som začal programovať aplikácie a prechádzal som rôznymi fázami. Od prvotného nadšenia, neúspechy, časom som rozmýšľal, že to zabalím a nedoštudujem. Do odovzdania diplomovej práce ostával už len mesiac a ja som stále ešte programoval praktickú časť diplomovej práce.

Konečne som doprogramoval praktickú časť a začal som písať. Prácu som písal v Latexe, ktorý sa mi zapáčil už pri písaní bakalárky. Koncom apríla 2019 som prácu dopísal a poslal vedúcemu na skontrolovanie. Opravil som posledné chyby a vytlačil prácu. To bola úľava. Potom už len tie formality – odovzdať vedúcemu požičané Raspberry PI, pripraviť prezentáciu na štátnice… Štátnic som sa už veľmi nebál, lebo na FRI pozostávajú štátnice hlavne z obhajoby diplomovej práce, štátnicové otázky sú skôr formalita. A tak som konečne 12.6.2019 zoštátnicoval.

Svetové dní mládeže v Krakowe 2016

Od 25 do 31 júla som sa zúčastnil Svetových dní mládeže v Krakove. Bolo to stretnutie 2,5 milióna mladých kresťanov z celého sveta s pápežom Františkom. Mottom stretnutia bolo: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“. Tento týždeň mi dal celoživotný zážitok stretnúť sa najprv so slovenskou komunitou, veriacimi a našimi biskupmi na omšiach a katechézach v Skawine (mesto 10km od Krakowa) a potom na Bloniach v Krakowe s mladými všetkých farieb pletí a národností na slávení s pápežom Františkom.