Bakalárka

Píšem bakalársku prácu na tému: „Výpočet ponuky cien poistenia PZP pre online.poistenie.sk“
V praktickej časti mám otestovať paralelné výpočty v jazyku php, ktoré momentálne nie sú natívne podporované.

11.5.2016 Som odovzdal bakalársku prácu.