Projekt IOT – Autoškola

Vrámci projektovej výučby participujem na projekte Internet of things. Pracujeme na aplikácii pre autoškoly, ktorá umožní analyzovať jazdu študenta autoškoly a vytvárať tak profil študenta autoškoly.

Konkrétne mojou úlohou je tvorba serverovej časti aplikácie v Laraveli.