JQuery

Jquery je najznámejšia javascriptová knižnica. Používam ju v práci na rôzne formulárové efekty, AJAX a tiež na projekte na vykresľovanie grafu JQuery