Svetové dní mládeže v Krakowe 2016

Od 25 do 31 júla som sa zúčastnil Svetových dní mládeže v Krakove. Bolo to stretnutie 2,5 milióna mladých kresťanov z celého sveta s pápežom Františkom. Mottom stretnutia bolo: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“. Tento týždeň mi dal celoživotný zážitok stretnúť sa najprv so slovenskou komunitou, veriacimi a našimi biskupmi na omšiach a katechézach v Skawine (mesto 10km od Krakowa) a potom na Bloniach v Krakowe s mladými všetkých farieb pletí a národností na slávení s pápežom Františkom.